STREET DANCE STUDIO

KAMIKADZE CREW

 

AKTUALITY

        
                          Zápis                                            Začiatok sezóny                            Bboys Sesson 2017

 

 

KAMIKADZE CREW

 

 
               

       Tanečné show a vystúpenia                 Tanečné tréningy a lektori                           Priestory

              Ponuka tanečných vystúpení                                              Tréningy vedené lektormi s                                           Recepcia, šatne a 3 tanečné sály 
                      rôzneho druhu                                                              dlhoročnými skúsenostami                                              slúžiace na rozvoj tanečníkov

 

 
                

                    Členstvo                                          Víkendové a letné                           Organizácia súťaží, 

                                                                                    sústredenia                              podujatí a workshopov

           2 tréningy po 60-90 minút a                              Tanečné letné či víkendové                     Local Orient Fest, workshopy vo 
       voľná sála  k dispozícii počas                               sústredenia organizované v                       vymenníku Brigádnická a 
                celého týždňa                                                         priebehu celého roka                                           mnoho ďalších

 

 

 

 

Kontakt

 

 

Adresa : Exnárová 10, Košice (budova bývalého gymnázia, 2. poschodie)

Tel. : 0902550130

E-mail : michalcikmartin@gmail.com

  • Jednoduchý prístup autom (parkovisko pred budovou)
  • MHD zastávka Fábryho - trolejbus č. 71, 72, autobus č. 17, 54, 55 
  •                          Exnárová - autobus č. 15
  •  

 

AKTUALITY

                             
                                                           Zápis                                                        Začiatok sezóny                                          Bboys Sesson 2017